POLSKIE  KOLEGIUM   PRAWNO - GOSPODARCZE

Polskie Kolegium Prawno-Gospodarcze (PKPG) jest fundacją, której celem jest

prowadzenie działalności społecznie użytecznej, m.in. w obszarach: gospodarki, nauki, oświaty

 i ochrony praw konsumentów oraz rozwoju polskiego sytemu prawa i wymiaru sprawiedliwości.

PKPG, poza swoją działalnością statutową, prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą,

w ramach wyspecjalizowanych Oddziałów PKPG, tj.:

 

Instytut Naukowy PKPG

IN PKPG - prowadzi działalność: szkoleniową oraz naukową i badawczo-rozwojową

w zakresie nauk prawnych, ekonomicznych i sądowych oraz nowych technologii.

Instytut wydaje opinie i ekspertyzy, w tym na potrzeby postępowań sądowych

oraz działalności legislacyjnej organów władzy publicznej.

 

Kontakt: Polskie Kolegium Prawno-Gospodarcze z/s. w Warszawie

00-120 Warszawa, ul. Złota 59 (Lumen IV p.), Oddział: 80-172 Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3 (GPN-T)

tel. +48 22 308 0260, e-mail: pkpg@pkpg.plinstytut@pkpg.pl,  kancelaria@pkpg.pl

NIP: 9571090567, KRS: 0000655520, Konto nr: 92 7999 9995 0652 3379 5804 0001

Prezes Zarządu: dr Piotr Nazaruk, tel. +48 501 832 596, e-mail: piotr.nazaruk@pnazaruk.pl

Copyright © 2018 Polskie Kolegium Prawno-Gospodarcze